Acit HCL

Acit HCL

  • Điều chỉnh nồng độ pH trong nước.
Chi tiết
Acit HCL
4 (80%) 1 vote