Tổ chức Công ty

Sơ đồ tổ chức công ty beboitoancau

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

1. KS. TRẦN VĂN SÁNG
– Sinh năm: 1989
– Quê quán: Thái Bình
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng – Đại học xây dựng Hà Nội
– Chức vụ: Giám đốc

2. KTS. TRƯƠNG QUANG HÒA
– Sinh năm: 1979
– Quê quán: Hà Nội
– Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Đại học kiến trúc Hà Nội
– Chứng chỉ : Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình.
– Chức vụ: Trưởng phòng thiết kế.

3. KS. ĐỖ VĂN VINH
– Sinh năm: 1982
– Quê quán: Hà Nam Ninh
– Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Đại học kiến trúc Hà Nội
– Chứng chỉ : Thiết kế công trình, định giá xây dựng, Quản Lý dự án.
– Chức vụ: Trưởng phòng thi công.

4.KS. LÊ ĐANG ĐẠI
– Sinh năm: 1989
– Quê quán: Thái Nguyên
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng – Đại học Quốc Tế Bắc Hà.
– Chứng chỉ : Tư vấn giám sát – Chỉ huy trưởng.
– Chức vụ: Chỉ huy trưởng.

5. KS. PHẠM QUANG HOÀNG LƯỢNG
– Sinh năm: 1989
– Quê quán: Hà Nội
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng – Đại học Xây dựng Hà Nội.
– Chứng chỉ : Tư vấn giám sát – Chỉ huy trưởng.
– Chức vụ: Chỉ huy trưởng.

6. CN. TRẦN THỊ THÙY LINH
– Sinh năm: 1980
– Quê quán: Hà Nội
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
– Chứng chỉ : Kế Toán trưởng
– Chức vụ: Kế toán trưởng.

7. CN. PHẠM HỒNG NHUNG
– Sinh năm: 1991
– Quê quán: Hà Nội
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán.
– Chứng chỉ : Tin học văn phòng.
– Chức vụ: Kế toán viên.

8. CN. HOÀNG HIỀN TRANG
– Sinh năm: 1992
– Quê quán: Hòa Bình
– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán – Học Viện Ngân Hàng
– Chứng chỉ : Tiếng anh, tin học văn phòng.
– Chức vụ: Kế toán viên.