Bình lọc cát Peraqua Model : VIENNA

Bình lọc cát

  • Bình lọc vale đứng  : Peraqua / Austria.
  • Bình lọc làm bằng sợi Polyester.
  • Bình lọc cao cấp chịu (= áp suất cao 5 hoặc 7 bar)
  • Với đường ống bên trong PN16, nắp lọc tăng cường.
  • Đồng hồ áp kế, và van xả, + 50 ° C sức đề kháng.
  • Kèm vale đa chiều 6 chức năng.
  • Bảo hành 3 năm.
Chi tiết

Bể bơi cao cấp Peraqua.

  • Bình lọc cát bể bơi Peraqua / Austria.
  • Bình lọc làm bằng sợi Polyester.
  • Bình lọc cao cấp chịu (= áp suất cao 5 hoặc 7 bar)

 

7300358 7300359 7300360 7300361
Ø Filter D mm 500 600 750 900
H mm 805 850 985 900
N mm 755 800 950 1015
M mm 825 870 1025 1090
D mm 530 635 780 935
Connection,”1.5″””,”1.5″””,”2″””,”2″””
Flow rate m3/h at 50 m3/h/m2 10 14 22 32
Pool (volumen) m3 (8 hrs) 72 112 168 240
Sand kg 75 125 200 350
Granular size 0.4 – 0.8 mm 25 kg 25 kg 50 kg 75 kg
0.7 – 1.2 mm 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg
1.0 – 2.0 mm 25 kg 50 kg 75 kg
2.0 – 4.0 mm 75 kg
Max. operating pressure bar,”2.5″,”2.5″,”2.5″,”2.5″
Gross weight kg 20 25 33 51