Đầu trả nước

Đầu trả nước

  • Đầu trả nước đáy bể.
  • Nhựa ABS, D50
  • Công suất 7 m3/h.
  • Bảo hành 3 năm.
Chi tiết

Đầu trả nước đáy bể bơi.

Đầu trả nước
Rate this post