Đổi nguồn đèn

Đổi nguồn đèn

  • Đổi nguồn chuyên dụng cho đèn bể bơi.
  • 220V - 12V.
  • Bảo hành 1 năm.
Chi tiết