Gạch Mosaic gốm Model : MK06

Gạch Mosaic gốm Model : MK06

  • Gạch mosaic gốm kích thước vỉ 300x300 mm.
  • Kích thước viên 48x48x0,5 mm.
  • Sản xuất : Việt Nam
Chi tiết