Hộp thử nước

Hộp thử nước

  • Kiểm tra nông độ PH và Clo trong nước.
Chi tiết

Hộp thử nước bể bơi.

Kiểm tra nông độ pH và Clo trong nước.

 

 

Hộp thử nước
Rate this post