Máy bơm Atlas Model : STORM

Máy bơm Atlas Model: STORM

  • Xuất xứ Atlas / Tukey.
  • Công suất từ : 43 -  80 m3/h
  • Điện 220V - 50Hz.
  • Bảo hành 3 năm.
Chi tiết

Máy bơm Atlas Model : STORM

Xuất xứ Atlas / Tukey.

Máy bơm Atlas Model : STORM
Rate this post