Nắp thu đáy bể bơi

Nắp thu đáy bể bơi

  • Kích thước đường kính 200 mm.
  • Bằng nhựa ABS.
  • Bảo hành 3 băm
Chi tiết