PH Control

PH Control Bộ châm và kiểm soát PH tự động.

  • Hệ thống bơm hóa chất tự động, kiểm soát nồng độ PH trong nước, bổ xung châm và điều chỉnh nồng độ PH trong nước.
  • Bảng điều khiển kết hợp cùng bơm châm PH công suất 1 lít/giờ.
 
Chi tiết

PH Control Bộ châm và kiểm soát PH tự động.