Thang bể bơi Emaux Model : LSN

Thang bể bơi Emaux Model : LSN

  • Kiểu dáng uốn cong qua máng tràn.
  • Thang 2 bậc, 3 bậc, 4 bậc, 5 bậc.
  • Vật liệu Inox AISI 304/ Thép AISI 31
Chi tiết

Thang bể bơi Emaux Model : LSN

  • Kiểu dáng uốn cong qua máng tràn.
  • Thang 2 bậc, 3 bậc, 4 bậc, 5 bậc.
  • Vật liệu Inox AISI 304/ Thép AISI 316