Bơm hóa chất tự động EMEC

Bơm hóa chất tự động

  • Tự động điều chỉnh PH và Clo trong nước.
  • Có màn hình hiển thị.
  • Lưu lượng : 10 lít/h.
  • Bảo hành 3 năm.
Chi tiết

Điều chỉnh tỷ lệ pH và Clo với bơm định lượng axit (pH) và thuốc khử trùng (ORP). Phạm vi đo là 0-14 pH và 0-1000 mV.
Stand-by đầu vào, kiểm soát mức trên mỗi máy bơm. hai chế độ chuyển tiếp: Chế độ 1; nguồn cấp dữ liệu bằng tay và clo; Chế độ 2;
pH acid gore và clo (pH Ưu tiên) thức ăn. Công suất bơm dung tích 10 lt / h 3 bar. LCD chiếu hậu
màn hình. Đầu bơm PVDF. 2 bộ lọc NFIL60, 2 đầu dò PEA, 1 đầu dò pH EPHS, 1 ERHS
Redox Probe (ORP) bao gồm 4 chất lỏng hiệu chuẩn.