Đổi nguồn đèn Peraqua Model : TORO

Đổi nguồn đèn 220V/12V

  • Biến thế dùng cho đèn bể bơi từ điện áp 220V-12V.
  • Tiêu chuẩn IP68.
Chi tiết

Đổi nguồn đèn Peraqua Model : TORO 

  • Biến thế dùng cho đèn bể bơi từ điện áp 220V-12V.
  • Công suất : 50W,100W.150W,300W.
  • Tiêu chuẩn IP68.