Gạch Mosaic Kính Model : MK03

Gạch Mosaic Kính Model : MK03

  • Gạch mosaic kính kích thước vỉ 300x300 mm.
  • Kích thước viên 25x25x0,45 mm.
  • Sản xuất : Việt Nam
Chi tiết