Vòi phun Model : VP004

Vòi phun Model : VP004

  • Vòi phun cây thông.
  • Thép không rỉ.
Chi tiết