Vòi phun Model : VP003

Vòi phun Model : VP003

  • Vòi phun cây thông.
  • Thép không rỉ.
Chi tiết