Đầu trả nước đáy

Đầu trả nước

  • Đầu trả nước đáy bể.
  • Nhựa ABS, D50
  • Công suất 7 m3/h.
  • Bảo hành 3 năm.
Chi tiết

Đầu trả nước đáy bể bơi.

 

Đầu trả nước đáy
Rate this post