Vòi phun Model : VP002

Vòi phun Model : VP002

  • Vòi phun nhiều tia.
  • Thép không rỉ.
Chi tiết